Saferoom.yml

Disse beskeder kan nemt ændres via filen og derefter bruge kommandoen /saferoom reload. Din nye ændringer skulle nu gerne være aktiv på din server! Kan findes under /plugins/SafeRoom/modules/saferoom.yml

# saferoom.yml #
enabled: true
options:

 # Prefix som vil blive brugt, hvis du vælger at bruge det. Kan bruges i alle beskeder. #
 prefix: "&6&l[&e&lSAFE-ROOM&6&l]"

 # Permission som alle Vagter har for, at tjekke om de er Vagt. #
 vagt-permission: "vagt"

 # Den maksimale tid en Vagt kan blive i et safe-room, før de bliver teleporteret ud. #
 max-time-in-saferoom: 300 # Sekunder #

 # Beskeder som sendes #
 # Brug \n for at lave en ny linje - kan ikke bruges i ActionBaren. #
 messages:
  # Besked som sendes, når en Vagt går ind i et safe-room. #
  enter-saferoom: "{PREFIX} &eDu er kommet ind i et &asafe-room&e.\n{PREFIX} &eDine &b{TIME} &eer nu startet."

  # Besked som sendes, når en Vagt går ud af et safe-room. #
  leave-saferoom: "{PREFIX} &eDu har nu forladt et &asafe-room&e."

  # Besked som sendes, når en Vagts tid er opbrugt og vil blive teleporteret ud. #
  time-expired: "{PREFIX} &eDine &b{TIME} &eer nu opbrugt.\n{PREFIX} &eDu blev teleporteret ud af dette &asafe-room&e."

  # ActionBar besked som sendes, når en Vagt er inde i et safe-room. #
  actionbar: "&e&lSAFE-ROOM: &b{TIME}"

 ###################################################################################################
 # Her kan du lave alle de safe-rooms, som du ønsker.
 # Alt du skal er bare, at tilføje et nummer mere til listen og de 2 ting, som kan ses under.
 #
 # region-name = navnet på regionen Vagten skal være i for, at tiden tæller/starter.
 # teleport-out = lokationen Vagten bliver teleporteret hen, hvis de opbruger deres tid.
 #
 # Lokationen forståes på følgende måde; "Verden ; X ; Y ; Z ; YAW ; PITCH"
 # Ønsker du nemt at få din lokation, kan du blot bruge kommandoen "/getlocation", klikke på koordinaterne i chatten, kopiere dem og sætte dem ind i din config fil.
 # Denne kommando er en del af pluginnet.
 ###################################################################################################
 safe-zones:
  1:
   region-name: "safe_room1"
   teleport-out: "A;100;63;100;0.0;0.0"
  2:
   region-name: "safe_room2"
   teleport-out: "B;100;63;100;0.0;0.0"
  3:
   region-name: "safe_room3"
   teleport-out: "C;100;63;100;0.0;0.0"
  4:
   region-name: "safe_room4"
   teleport-out: "World;100;63;100;0.0;0.0"

Last updated