Messages.yml

# Messages.yml #
# Besked som sendes, når spilleren ikke har adgang til en kommando #
noPermission: "§4Du har ikke adgang til denne kommando."

# Prefixes som sendes foran hver besked (HUSK mellemrum til sidst) #
##########################
# Main = Det generelle prefix som bruges til det meste #
# Shop = Prefix som bruges, når en vagt køber ting via vagt butikken #
# VagtChat = Prefix som vises når der skrives i vagt-chatten #
# OfficerChat = Prefix som vises når der skrives i officer-chatten #
# Isolation = Prefix som vises når der er noget der omhandler isolation #
# Kaution = Prefix som vises når der er noget der omhandler kaution #
# PvP = Prefix som vises, når en Vagt slår/bliver slået af/på en fange eller Vagt #
# Vagtpost = Prefix som vises, når der kommer beskeder angående Vagt Poster #
# Udmærkelse = Prefix som vises når der gives en udmærkelse #
# Udmærkelse-plus = Prefix som vises når der gives en udmærkelse-plus #
##########################
prefix:
 main: "§8§l[§e§lVAGT§8§l] "
 shop: "§8§l[§e§lVAGT-SHOP§8§l] "
 vagtChat: "§8§l[§c§lVAGT-CHAT§8§l] "
 officerChat: "§8§l[§2§lOfficer-CHAT§8§l] "
 isolation: "§8§l[§c§lISOLATION§8§l] "
 kaution: "§8§l[§a§lKAUTION§8§l] "
 pvp: "§8§l[§c§lSLAG§8§l] "
 vagtpost: "§8§l[§e§lVAGT-POST§8§l] "
 udmærkelse: "§8§l[§6§lUDMÆRKELSE§8§l] "
 udmærkelse-plus: "§8§l[§6§lUDMÆRKELSE-PLUS§8§l] "

# Besked som sendes, når man klikker på vagt skiltene #
sign:
 fullHunger: "§bDu fik fuld mad!"
 fullHealth: "§bDu fik fuld liv!"
 getBuffs: "§bDu modtog dine buffs!"

Last updated