Vagt

(Mere tilføjet end dette og færdiglavet - ved interesse, kontakt Its_Dream_DK på Discord)

Beskrivelse

Vores Vagt-plugin er et brugervenligt og nemt konfigurerbart system til primært Prison servers.

Permissions

CommandAliasesPermissionBeskrivelse

/vagt

-

core.vagt & ansat som vagt

Adgang til at bruge vagt systemet.

/ontime

/ontime <spiller>

core.vagt

Viser din egen ontime og kan vise andre vagters.

/vagtchat

/vc

core.vagt

Skriver i vagtchatten.

/officerchat

/oc

core.officer

Skriver i officerchatten.

/jail

/ej

Ansat som vagt

Jailer den angivne spiller.

/unjail

/uej

Ansat som vagt

Unjailer den angivne spiller.

/kaution

/k

Ikke ansat som vagt

Adgang til at købe spillere ud af jail.

Brug af admin kommandoer

Hvis du ønsker at ansætte, promote eller fyre vagter, så er der her en forklaring til hvordan det foregår.

CommandBeskrivelse

/vagtadmin ansæt <spiller>

Ansætter den angivne spiller som P-Vagt. Spilleren vil efter 5 sekunder blive kicket for at indlæse spillerens data korrekt.

/vagtadmin promote <spiller>

Promoter spilleren til C-Vagt. Dette kræves, hvis skal kunne ranke op og benytte sig af flere vagt ting.

/vagtadmin fyr <spiller>

Fyrer den angivne spiller og sætter spilleren tilbage til C. Spilleren vil efter 5 sekunder blive kicket for at slette spillerens data korrekt.

Dependencies

For at pluginnet kan køre som det skal, så kræver det at der også er et par andre plugins på serveren.

Pluginnet understøtter IKKE LuckPerms på nuværende tidspunkt.

  • Essentials (Bestemt version følger med pluginnet, så diverse commands virker)

  • GroupManager (Bestemt version følger med pluginnet, så diverse commands virker)

  • WorldGuard (6.1 - ikke testet med andre versioner pt)

Last updated