Vagtkiste.yml

# Vagtkiste.yml #
enabled: true
options:
 # Skal ting der ikke kan blive solgt, returneres til spillerens inventory #
 return-unsellable-items: false

 #┃ ● Lang Settings #
 lang:
  kiste-navn: "§c§lVAGTCHEST"
  kiste-guinavn: "§b§lVAGTCHEST"
  error: "§fDer skete en Fejl."
  sold-all: "§aDu solgte items for §2${TOTAL}§a."
 #┃ ● Item data
 #┃
 #┃ 1) Tilføj dit item fra: https://helpch.at/docs/1.8/org/bukkit/Material.html
 #┃ 2) Sæt derefter prisen som det skal sælges for pr. stk.
 #┃
 #┃ (De items der ikke er listet her under, vil blive solgt for $0)
 data:
  "DIRT": 1.0
  "STONE": 2.0

Last updated