Level.yml

De angivne "typer" er de eneste level krav pt. Ønsker du flere tilføjet, kan du altid kontakte os og give besked omkring dit ønske.

# Level.yml #
##################################################
# Typer som kan anvendes ved "Type":
# - Udmaerkelse
# - UdmaerkelsePlus
# - Hungerbuff
# - Salary
# - Aflever
# - Achievement
##################################################

# EKSEMPEL PÅ ET LEVEL: #
# Hvilket level vagten skal ranke op til #
#'2':
# Krav:
#  # Hvilket krav nummer det er. SKAL starte fra 1 og tælle op efterfølgende #
#  '1':
#   # Beskrivelsen som vises i menuen #
#   Description: "&7Modtag &a<amount> &7udmærkelser <bar>"
#   # Hvilken type der er tale om #
#   Type: Udmaerkelse
#   # Hvilket antal der skal skaffes/afleveres #
#   Amount: 2
#  '2':
#   Description: "&7Modtag &a<amount> &7udmærkelse+ <bar>"
#   Type: UdmaerkelsePlus
#   Amount: 1
#  '3':
#   Description: "&7Hav opnået en løn på &a$<amount> <bar>"
#   Type: Salary
#   Amount: 300
#  '4':
#   Description: "&7Klar &a<amount> &7achievements <bar>"
#   Type: Achievement
#   Amount: 2
#  '5':
#   Description: "&7Aflever &a<amount> &7brød til <npc> <bar>"
#   Type: Aflever
#   # Dette er KUN hvis du skal aflevere ting! #
#   Item:
#    ==: org.bukkit.inventory.ItemStack
#    # Hvilken type item der skal afleveres. #
#    # Listen til items det kan være, kan findes her; https://hub.spigotmc.org/javadocs/bukkit/org/bukkit/Material.html #
#    type: BREAD
#    # Antallet som skal afleveres - SKAL være det samme som antallet under #
#    amount: 10
#   # Antallet som skal afleveres - SKAL være det samme som antallet over #
#   Amount: 10
#   # Navnet på NPC'en som tingene skal afleveres til. Farvekoder skal IKKE skrives her - men må gerne bruges i spillet #
#   Npc: Jakob

Level:
 '2':
  Krav:
   '1':
    Description: "&7Modtag &a<amount> &7udmærkelser <bar>"
    Type: Udmaerkelse
    Amount: 2
   '2':
    Description: "&7Modtag &a<amount> &7udmærkelse+ <bar>"
    Type: UdmaerkelsePlus
    Amount: 1
   '3':
    Description: "&7Hav opnået en løn på &a$<amount> <bar>"
    Type: Salary
    Amount: 300
   '4':
    Description: "&7Klar &a<amount> &7achievements <bar>"
    Type: Achievement
    Amount: 2
   '5':
    Description: "&7Aflever &a<amount> &7brød til <npc> <bar>"
    Type: Aflever
    Item:
     ==: org.bukkit.inventory.ItemStack
     type: BREAD
     amount: 10
    Amount: 10
    Npc: Jakob
 '3':
  Krav:
   '1':
    Description: "&7Modtag &a<amount> &7udmærkelser <bar>"
    Type: Udmaerkelse
    Amount: 5
   '2':
    Description: "&7Modtag &a<amount> &7udmærkelse+ <bar>"
    Type: UdmaerkelsePlus
    Amount: 2
   '3':
    Description: "&7Hav opnået en løn på &a$<amount> <bar>"
    Type: Salary
    Amount: 500
   '4':
    Description: "&7Klar &a<amount> &7achievements <bar>"
    Type: Achievement
    Amount: 4
   '5':
    Description: "&7Aflever &a<amount> &7brød til <npc> <bar>"
    Type: Aflever
    Item:
     ==: org.bukkit.inventory.ItemStack
     type: BREAD
     amount: 32
    Amount: 32
    Npc: Jakob
   '6':
    Description: "&7Aflever &a<amount> &7iron helmet til <npc> <bar>"
    Type: Aflever
    Item:
     ==: org.bukkit.inventory.ItemStack
     type: IRON_HELMET
     amount: 1
    Amount: 1
    Npc: Jakob
   '7':
    Description: "&7Aflever &a<amount> &7iron chestplate til <npc> <bar>"
    Type: Aflever
    Item:
     ==: org.bukkit.inventory.ItemStack
     type: IRON_CHESTPLATE
     amount: 1
    Amount: 1
    Npc: Jakob
   '8':
    Description: "&7Aflever &a<amount> &7iron leggings til <npc> <bar>"
    Type: Aflever
    Item:
     ==: org.bukkit.inventory.ItemStack
     type: IRON_LEGGINGS
     amount: 1
    Amount: 1
    Npc: Jakob
   '9':
    Description: "&7Aflever &a<amount> &7iron boots til <npc> <bar>"
    Type: Aflever
    Item:
     ==: org.bukkit.inventory.ItemStack
     type: IRON_BOOTS
     amount: 1
    Amount: 1
    Npc: Jakob

Last updated