Config.yml

# Config.yml #
# License nøgle indsættes istedet for "LICENSE KEY" #
license: "LICENSE KEY"

# Hvilken slags glas som vises i menuerne #
glassTop: 11
glassBottom: 9

# Antal penge vagter starter med, når de bliver ansat #
hireBalance: 64000

# Antal penge spillere starter med, når de bliver fyret #
fireBalance: 500

# Det level hvor der bliver broadcastet at vagten er steget i level. Der sendes altså en besked med, at vagten nu er i level x #
broadcast-level-up: 3

# Navnet på den region, hvor vagter kan droppe items - HUSK du selv skal lave regionen og kalde den det du har kaldt den under her #
dropRegion: "vagtdroprum"

# Navnet på det warp, hvor vagter bliver warpet hen, når de bliver ansat via /vagtadmin ansæt <spiller> kommandoen #
hireWarp: "ansæt"

# Prisen som det skal koste at repair et item #
repairPrice: 500

# Prisen som det skal koste at købe en pv (PlayerVault) #
pv-2: 4000000
pv-3: 8000000
pv-4: 16000000
pv-5: 32000000
pv-6: 32000000
pv-7: 64000000
pv-8: 128000000
pv-9: 256000000
pv-10: 512000000

# Hvilket level skal en vagt have x2 løn #
double-salary-level: 5

# Hvor meget en Vagt skal have tilføjet til deres løn, for hvert Achievement de klarer #
added-salary-amount: 100

# Prisen som det skal koste at ranke op til A-Vagt #
rankup-to-avagt: 3500000

# Prisen som det skal koste at ranke op til B-Vagt #
rankup-to-bvagt: 350000

# Hvilke permissions A/B/C spillere har/skal have #
player-permission:
  A: 'player.A'
  B: 'player.B'
  C: 'player.C'

Last updated