Jail.yml

Tilføj selv nye grunde ved at copy/paste under de nuværende. Genstart serveren og så er de tilføjet!

Jail tiden du angiver skal angives i sekunder.

# Jail.yml #
enabled: true
options:
 #┃ ● Spawn and Jail locations for each block
 A-SpawnLoc: 'world;100;5;100;0;0'
 B-SpawnLoc: 'world;100;5;100;0;0'
 C-SpawnLoc: 'world;100;5;100;0;0'

 A-JailLoc: 'world;100;5;100;0;0'
 B-JailLoc: 'world;100;5;100;0;0'
 C-JailLoc: 'world;100;5;100;0;0'

 reasons:
  #┃ ● Jail reasons
  #┃
  #┃ you can always add a new jail reason under
  sv:
   info: "slå en vagt"
   online-time: 120
   offline-time: 300
  s:
   info: "slå en fange"
   online-time: 120
   offline-time: 300
  a:
   info: "bære armor"
   online-time: 120
   offline-time: 300
  v:
   info: "bære våben"
   online-time: 120
   offline-time: 300
  va:
   info: "have våben- og armorbesiddelse"
   online-time: 120
   offline-time: 300
  np:
   info: "No-PvP"
   online-time: 120
   offline-time: 300
  stop:
   info: "overtrådt en afspærring"
   online-time: 120
   offline-time: 300
  provo:
   info: "have en provokerende adfærd"
   online-time: 120
   offline-time: 300

 lang:
  broadcast-onjail: "&4{TARGET} &7er blevet sat i isolation af &c{PLAYER} &7med grunden &c{GRUND} &c({BLOK}) &7i &c{TIME}!"
  broadcast-onunjail: "&2{TARGET} &aer blevet unjailet af &2{PLAYER}"
  online: "ONLINE"
  offline: "OFFLINE"

  jail-actionbar: "&2Du løslades om &a&l{TIME}"
 data:

Last updated